00421-2-4487 1443  MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava  matep@matep.sk
 
Základným krédom našej spoločnosti je konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodným partnerom.

Kontakt

MATEP spol. s r.o.

 Pribylinská 2, 831 04 Bratislava

 00421-2-4487 1443
 00421-2-4487 1456
 00421-2-4487 1322
 matep@matep.sk
 www.matep.sk

GPS 48 14'57.49" N 17 15'91.6" S

IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
IČ DPH: SK7020000801

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, Vl. č. 923/B

Bankové spojenie: VÚB, a.s. – č.ú. 2374438751/0200

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete