00421-2-4487 1443  MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava  matep@matep.sk
 
Základným krédom našej spoločnosti je konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodným partnerom.

O spoločnosti

MATEP spol. s r.o. je stavebná spoločnosť zabezpečujúca riadenie a realizáciu stavieb prioritne v segmente pozemného staviteľstva v rámci Slovenskej republiky. Na stavebnom trhu pôsobí od roku 1991.

Výrobný program v spoločnosti predstavuje výstavba

  • bytových domov
  • rodinných domov
  • občianskej vybavenosti
  • administratívnych budov
  • polyfunkčných objektov
  • prevádzkových a skladových objektov
  • rekonštrukcií objektov
  • zateplenia budov a obnova fasád
  • ostatných stavieb pozemného charakteru
  • objektov infraštruktúry

Spoločnosť zabezpečuje i kompletnú realizáciu stavebnej zákazky formou „stavby na kľúč“ vrátane prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti. Obchodnými partnermi pri realizácii zákaziek je súkromný, verejný ako aj štátny sektor.

Spoločnosť MATEP spol. s r.o. sa snaží pristupovať ku svojim klientom individuálne, pri vykonávaní svojej činnosti garantovať špičkovú kvalitu používaním kvalitných materiálov a nových technologických postupov, ponúkať najvhodnejšie termíny, konkurencieschopné ceny a rešpektovať najprísnejšie kritériá kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia pri práci a tým získať pozíciu seriózneho partnera pre investorov plne rešpektovaného konkurenciou.

Víziou spoločnosti je zaradiť sa najneskôr do roku 2020 do prvej desiatky stavebných spoločností na slovenskom stavebnom trhu ako nadpriemerne prosperujúca spoločnosť s trvalým rastom svojej produkcie, trhovej hodnoty a s úrovňou riadenia zodpovedajúcou štandardom Európskej únie.