00421-2-4487 1443  MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava  matep@matep.sk
 
Základným krédom našej spoločnosti je konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodným partnerom.

Projekty bytovej a občianskej výstavby

Vážení priatelia, obchodní partneri,

dovoľte mi aby som Vás pozval na krátke predstavenie spoločnosti MATEP, spol. s r.o. a verím, že sa i osobne spoločne stretneme ako partneri v niektorom zo širokého spektra vzťahov v rámci stavebného priemyslu.

Naša spoločnosť začala písať svoju históriu pred viac ako dvadsiatimi rokmi a postupom času sa vypracovala z firmy zaoberajúcej sa výstavbou akcií malého rozsahu na spoločnosť patriacu do prvej dvadsiatky slovenských stavebných firiem. Významným míľnikom v tomto procese bol vstup spoločnosti do skupiny WEON Group, kedy sme vstúpili na pôdu dovtedy nepoznaných segmentov stavebného trhu, akými sú rozsiahle obytné súbory, veľké bytovo-polyfunkčné projekty a solárne parky. Postupne sa MATEP, spol. s r.o. vyprofiloval na prosperujúcu stavebnú firmu a v súčasnosti sme schopní realizovať náročné a rozsiahle projekty bytovej a občianskej výstavby, ako i akékoľvek priemyselné, halové a energetické stavby.

Je nám zrejmé, že v súčasnosti sa zintenzívňuje konkurenčný boj o každú stavebnú zákazku. Chceme preto profesionalitou vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia neustále potvrdzovať, že získanie zaujímavého projektu do výstavby je výhodné nielen pre nás ako zhotoviteľa, ale aj pre investora. Základným krédom našej spoločnosti je totiž konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s akýmkoľvek obchodným partnerom.

Našou firemnou filozofiou preto je a verím, že i naďalej zostane, z odborného hľadiska profesionalita, kvalita a spoľahlivosť a z toho ľudského ústretovosť a elementárna slušnosť.

Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

Pôsobnosť a stratégia spoločnosti

MATEP spol. s r.o. je stavebná spoločnosť zabezpečujúca riadenie a realizáciu stavieb prioritne v segmente pozemného staviteľstva v rámci Slovenskej republiky. Na stavebnom trhu pôsobí od roku 1991.