00421-2-4487 1443  MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava  matep@matep.sk
 
Základným krédom našej spoločnosti je konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodným partnerom.

Aktuality

13. 12. 2011

Preberacie konanie stavby „Prestavba administratívnej budovy v areáli Anja Šenkvice

8. 12. 2011

Kolaudácia stavby „Prevádzková a skladová budova firmy MATEP BA

6. 12. 2011

Kolaudácia stavby „Skladová hala MATEP

2. 12. 2011

Ocenenie našej spoločnosti

30. 11. 2011

Prezentácia našej spoločnosti v časopise EUROSTAV 11/2011

8. 11. 2011

Kolaudácia stavby „Rekonštrukcia traktu B – II. etapa, Žehrianska ul., Bratislava – Petržalka“

7. 11. 2011

Odovzdanie stavby „Zateplenie bytového domu na Holíčskej ulici, Bratislava“

19. 10. 2011

Slávnostné vyhlásenie 17. ročníka celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku – Stavba roka 2011