00421-2-4487 1443  MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava  matep@matep.sk
 
Základným krédom našej spoločnosti je konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodným partnerom.

Certifikáty a ocenenia

Certifikáty kvality

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004

Licencie TSÚS na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Licencia WEBER - Terranova
Licencia WEBER - Terranova
Licencia Sto
Licencia Sto
Licencia TERMO+
Licencia TERMO+

Ostatné dokumenty

Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Ocenenie v súťaži
Ocenenie v súťaži "Stavba roka 2011"
Cene za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela.
Cena pre rozvoj podnikania (Čestné uznanie)
Cena pre rozvoj podnikania (Čestné uznanie)