00421-2-4487 1443  MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava  matep@matep.sk
 
Základným krédom našej spoločnosti je konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodným partnerom.

Bytové domy

Bytový dom na Osuského ulici

Investor: Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.
Termín realizácie: 09/2008 – 06/2010
Miesto realizácie: Bratislava, Petržalka
Stav: Dokončené

Novostavba bytového domu so 60 bytovými jednotkami, s garážovými státiami v 1. PP a s polyfunkciou na 1. NP, prekládka verejného vodovodu a kanalizácie, výstavba parkoviska a spevnených plôch a revitalizácia priľahlej zelene.

Bytový dom na Osuského ulici
Bytový dom na Osuského ulici
Bytový dom na Osuského ulici
Bytový dom na Osuského ulici
Bytový dom na Klenovej ulici

Bytový dom na Klenovej ulici

Investor:Spoločenstvo vlastníkov bytov
Termín:04/2006 - 02/2007
Miesto:Bratislava, Kramáre
Stav:Dokončené
Bytový dom na Humenskom námestí

Bytový dom na Humenskom námestí

Investor:Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.
Termín:10/2006 - 05/2008
Miesto:Bratislava, Petržalka
Stav:Dokončené
Výstavba polyfunkčného objektu na Priekopách

Výstavba polyfunkčného objektu na Priekopách

Investor:MATEP, spol. s r.o.
Termín:08/2008 – 09/2009
Miesto:Bratislava, Ružinov
Stav:Dokončené
Bytový dom na Osuského ulici

Bytový dom na Osuského ulici

Investor:Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.
Termín:09/2008 – 06/2010
Miesto:Bratislava, Petržalka
Stav:Dokončené
Bytový dom na Holíčskej ulici

Bytový dom na Holíčskej ulici

Investor:Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Termín:04/2011 - 11/2011
Miesto:Bratislava, Petržalka
Stav:Dokončené